De Nederlandse Kansspelautoriteit Ksa en de Belgische equivalent de Kansspelcommissie, hebben op 9 maart 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit zogeheten Memorandum of Understanding, afgekort MoU, is bedoeld voor een betere ondersteuning van toezichthoudende taken.

Formeel protocol

Bij de samenwerkingsovereenkomst hoort een protocol, waarbij onder andere staat beschreven dat de twee waakhonden informatie met elkaar uit mogen wisselen. Dit kan algemene informatie zijn, zoals leren van elkaars werkwijzen, maar ook hoe de autoriteiten het beleid handhaven en vergunningen aan spelaanbieders verlenen. Ook staan in dit protocol verschillende doelen, waaronder criminaliteit tegengaan, spelers kunnen beschermen tegen wanpraktijken en het voorkomen van een gokverslaving.

Op informeel niveau werkte de Ksa en Kansspelcommissie al samen, maar met dit contract is dit nu ook officieel. Het protocol werd ondertekent door de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ksa, René Jansen, en de voorzitter van de Kansspelcommissie Magali Clavie.

Duidelijk signaal

René Jansen is tevreden met de samenwerking. Hij geeft aan dat het MoU een goede basis legt om kennis, samenwerking en goede informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Daarnaast geven de beide autoriteiten volgens hem hiermee een duidelijk signaal af naar de internationale markt.

Magali Clavie beaamt Jansens statement. Zij zegt op haar beurt dat er meer behoefte is aan internationale samenwerkingen, mede doordat kansspelen ook over de landsgrenzen aangeboden kunnen worden. Dit geldt voor zowel de reguliere kansspelen als online gokspelen. Door een goede samenwerking met buitenlandse gelijken te hebben, kan er veel geleerd worden van elkaar aanpak.

Naast de Kansspelcommissie heeft de Ksa ook al samenwerkingsovereenkomsten met vergelijkbare toezichthouders in Frankrijk, Zweden en op Malta.