Nederlandse kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit is opgericht op 1 april 2012. Zij zijn een onafhankelijk bestuursorgaan en de toezichthouder en regelgever op het gebied van kansspelen in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Zij worden gefinancierd door de sector via kansspelheffingen.De Autoriteit wordt bestuurd door de Raad van Bestuur en wordt aangestuurd door het Management Team. In Belgie is er een soortgelijk instantie alleen dan voor de Belgische markt genaamd de kansspelcommissie.

Wat is de taak van de KSA Holland?

 • bescherming en voorlichting van consumenten
 • voorkomen van illegale en criminele praktijken
 • preventie van gokverslaving
 • De minister van Justitie en Veiligheid draagt de politieke verantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid in Nederland.

De Nederlandse gokmarkt
Nederland heeft een gereguleerde off-line gokmarkt, die bestaat uit: een casinomonopolie met 14 casino’s geëxploiteerd door Holland Casino, een staatsloterij, liefdadigheidsloterijen, een monopolie op lotto en sportweddenschappen, een monopolie op paardenrennen en particuliere exploitanten van 42.000 speelautomaten in speelhallen, bars en restaurants.

Online gokken is verboden
De totale omzet van de legale goksector bedraagt meer dan 2 miljard euro. Bijna 500 miljoen euro wordt overgemaakt aan liefdadigheidsinstellingen; eenzelfde bedrag gaat naar de schatkist.

De Ksa is in 2012 opgericht als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Ksa is gebaseerd op
Kansspelen (Wok) Aangewezen regelgevende instantie voor de kansspelmarkt. als zelfstandig bestuursorgaan
Ksa voert juridische taken uit. Minister van Rechtsbescherming belast met Nederland
Gokbeleid.
In artikel 33b van de Kansspelwet staan ​​functiebeschrijvingen. Om onderscheid te maken tussen:
• Alle vormen van licenties verlenen, wijzigen, opschorten en intrekken
Kansspelen, exploitatievergunningen en typegoedkeuringen voor speelautomaten,
• het beheer van registraties bedoeld in artikel 33h,
• bevordering van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving,
• voorlichting en voorlichting geven,
• Bestrijding van ongeoorloofde kansspelen,
• Toezicht houden op de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en vergunningen,
• de implementatie ervan, en
• Voorkom en beperk manipulatie van sportevenementen, voor zover relevant
Bij sportwedstrijden vergund krachtens titel III, IV of Vb van deze wet
Toestemming tot het organiseren van kansspelen.
Daarnaast houdt Ksa toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
Terrorisme in de kansspelindustrie (Wwft). Tot de inwerkingtreding van de Wet Koa in april 2021 geldt de Wwft-regulering van de Ksa alleen voor vergunninghouder Holland Casino. Licentie vanaf 1 oktober 2021
Aanbieder van online kansspelen.
Uit bovenstaande omschrijvingen van Wok en Wwft leidt Ksa de volgende vijf taken af:

 1. Regel de kansspelmarkten door vergunningverlening aan de kansspelaanbieders;
 2. Naleving van licentie- en kansspelgerelateerde wetten controleren en afdwingen
  voorschriften;
 3. Het bevorderen van de preventie van verslaving;
 4. Om voorlichting en voorlichting te geven;
 5. Bestrijding van kansspelgerelateerde matchfixing bij vergunninghouders.

Gokken op afstand

De Eerste Kamer heeft op 19 februari 2019 het wetsvoorstel Kansspelen op afstand goedgekeurd. Hierdoor wordt het mogelijk om in Nederland een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van online kansspelen. Op dit moment is het nog illegaal om dergelijke kansspelen aan te bieden.

De Wet kansspelen op afstand – Wet Koa – zal naar verwachting op 1 april 2021 in werking treden. Een half jaar later zal de markt voor online kansspelen worden opengesteld. Op dat moment zal ook het Centraal Uitsluitingsregister kansspelen Cruks in werking treden voor zowel online als landbased aanbieders van kansspelen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Schuiven naar boven