Belgische kansspelcommissie

We proberen op deze pagina uit te leggen wat de Belgische Kansspel is en wat zij allemaal doet in België. Want de Belgische Kansspelcommissie maakt door het verstrekken van vergunningen het verschil tussen legale en illegale casino’s. Legale casino’s krijgen een nummer dat te verifiëren is en illegale casino’s komen op de zwarte lijst te staan die men kan consulteren op de website van de Belgische Kansspelcommissie.

Uitleg Kansspelcommissie

KansspelcommissieDe Belgische Kansspelcommissie werd in 1999 opgericht bij wet door de Belgische overheid. De wet op Kansspelen werd ook grondig herwerkt. Zo werd het eindelijk mogelijk om de wildgroei van malafide kansspel inrichtingen aan banden te leggen. Want sinds het toegankelijk maken van het internet voor het grote publiek in 1995 waren er ook vrijwel onmiddellijk online casino’s verschenen die nergens verantwoording moesten afleggen. Uiteraard waren er toen al betrouwbare online casino’s te vinden maar evengoed waren er zeer veel malafide online casino’s die misbruik maakten van het vertrouwen van hun spelers. Zo waren er regelmatig klachten dat mensen hun gestorte geld in rook zagen opgaan of dat de winsten die zij maakten nooit uitbetaald werden. Door het aanpassen van de Kansspelwet zodat deze ook betrekking kreeg op de online casino’s, de online speelhallen en de online bookmakers kon er eindelijk een onderscheid gemaakt worden tussen legale en illegale casino’s. Zodoende kon men gaan controleren of de wetten en eisen wel nageleefd werden en indien nodig kon men beboeten en sanctioneren. Dit allemaal ter bescherming van de spelers.

Kansspelcommissie België

De Kansspelcommissie in België is opgericht op 7 mei 1999 . Er werd toen een wet op Kansspelen gestemd die onder meer de oprichting van de Kansspelcommissie verplichte die drie functies zou krijgen: ten eerste het verstrekken van informatie aan de regering, ten tweede het uitreiken van vergunningen en ten derde het controleren en indien nodig het sanctioneren. De wet van 10 januari 2010 wijzigde deze Kansspelwet grondig. Hij trad in werking op 1 januari 2011 en wordt verder geconcretiseerd door de uitvoeringsbesluiten van de respectieve wetartikels die in de loop van 2011 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Het Belgisch Kansspelbeleid is gericht op de bescherming van de speler, financiële transparantie en controle op de geldstromen, op het spel en de identificatie van en controle op de organisatoren van kansspelen. Het basisprincipe blijft dat alle kansspelen verboden zijn, behalve diegene die vergund zijn.

Wat doet de Kansspelcommissie?

Zoals reeds vermeld is de functie van de Kansspelcommissie driedelig. Zij licht de regering in over het reilen en zeilen in de gokwereld zodat de regering, indien nodig, aanpassingen kan doen aan de Kansspelwet. Ten tweede zorgt ze ook voor vergunningen voor gewone en online casino’s, gewone en online speelautomatenhallen, gewone drankgelegenheden, het personeel in kansspelinrichtingen, leveranciers en herstellers van kansspelen, gewone en online weddenschap kantoren, en bel- en mediaspelen. Ten derde controleert zij voortdurend de legale zaken om er zeker van te zijn dat zij alle wetten en regels naleven. Indien niet dan zal zij sanctioneren. Illegale casino’s, speelhallen en bookmakers plaatst zij op een zwarte lijst. Zij geeft die lijsten ook door aan Febelfin, de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector, diensten en informatie. Zo kunnen banken bijvoorbeeld weigeren om transacties van malafide personen en zaken te weigeren. Voor de illegale online casino’s, speelhallen en bookmakers zal zij deze website adressen doorgeven aan de Internet Provider Service (IPS) met de vraag deze off line te halen. Verder werkt de Belgische Kansspelcommissie nauw samen met de politiediensten die raids organiseren op illegale casino’s en speelhallen. Let erop dat spelers die in illegale casino’s en speelhallen gokken of meedoen aan illegale weddenschappen ook straf wettelijk te vervolgen zijn. Neem dus geen risico’s en controleer dit op de website van de Kansspelcommissie.

Wat is het verschil tussen legaal en illegaal casino?
In België zegt de Kansspelwet dat gokken verboden is tenzij men over een vergunning beschikt. Dus legale casino’s beschikken over een vergunning en illegale casino’s beschikken niet over een vergunning. Er zijn negen verschillende vergunningen die de Belgische Kansspelcommissie kan uitreiken en deze zijn de volgende:

Vergunning A voor kansspelinrichtingen klasse I: de casino’s.
Vergunning B voor kansspelinrichtingen klasse II: de speelautomatenhallen.
Vergunning C voor kansspelinrichtingen klasse III: de drankgelegenheden.
Vergunning klasse D: voor het personeel dat in een casino, speelautomatenhal of wedkantoor werkt.
Vergunning E voor de verkoop, verhuur, leasing, levering, terbeschikkingstelling, invoer, uitvoer, productie en diensten inzake onderhoud, herstellingen en uitrusting van kansspelen.
Vergunning F1 voor de inrichters van weddenschappen.
Vergunning F2 voor kansspelinrichtingen klasse IV: de wedkantoren.
Vergunning G1 voor televisiespelen (belspelen).
Vergunning G2 voor kansspelen via andere media zoals radiospelen en spelen via de gedrukte pers.
Alle online varianten krijgen een + als vermelding bijvoorbeeld een online casino moet over een A+ vergunning beschikken. En ook: een online variant moet een partnerschap hebben met een reële variant. Zo is het casino van Blankenberge verbonden met het online casino Unibet. Van elke vergunning kunnen er maar een beperkt aantal worden uitgereikt. Bijvoorbeeld voor vergunning A zijn dat er negen. Voor vergunning B zijn dat er veel meer namelijk 180. Op de website van de Belgische Kansspelcommissie staat er altijd vermeld hoeveel er nog beschikbaar zijn binnen elke categorie.

Zwarte Lijst Kansspelcommissie
Als wapen tegen illegale casino’s, speelhallen en bookmakers heeft de Belgische Kansspelcommissie een zwarte lijst aangelegd. Deze black list is publiek toegankelijk dus iedereen kan naar de website surfen van de Belgische Kansspelcommissie om deze te bekijken. Zo kan men als speler ook altijd controleren dat men zeker in een legaal casino of kansspelinrichting van welke aard dan ook, gaat spelen zodat men niet straf wettelijk vervolgd kan worden. Maar ook andere bedrijven of banken kunnen zo dingen controleren. Deze lijst wordt doorgegeven aan Febelfin, de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector, diensten en informatie. Zo kunnen banken bijvoorbeeld weigeren om transacties van malafide personen en zaken te weigeren. Voor de illegale online casino’s, speelhallen en bookmakers zal zij deze website adressen doorgeven aan de Internet Provider Service (IPS) met de vraag deze off line te halen. Verder werkt de Belgische Kansspelcommissie nauw samen met de politiediensten die raids organiseren op illegale casino’s en speelhallen

Schuiven naar boven